جمعه, ۴ فروردین , ۱۴۰۲ Friday, 24 March , 2023
آرایش انتخاباتی در گناباد 01 اردیبهشت 1398
شماره اول

آرایش انتخاباتی در گناباد

با توجه به شروع فعالیت های غیررسمی برخی از چهره ها و جریانات در گناباد،آرایش انتخاباتی در حال شکل گرفتن است.
در اولین تحلیل ویژه انتخابات به این موضوع می پردازیم.