هوش مصنوعی تا واقعیت مجازی در نمایشگاه قرآن
هوش مصنوعی تا واقعیت مجازی در نمایشگاه قرآن

فعالان سی و یکمین دوره نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم با استفاده از تکنولوژی‌های روز و برنامه‌های متنوع تلاش کرده‌اند تا درک بهتری از آموزه‌های قرآنی به مخاطب ارائه کنند.

فعالان سی و یکمین دوره نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم با استفاده از تکنولوژی‌های روز و برنامه‌های متنوع تلاش کرده‌اند تا درک بهتری از آموزه‌های قرآنی به مخاطب ارائه کنند.