واکنش آمریکا و ناتو به حمله تروریستی مسکو/ عزای ملی در روسیه
واکنش آمریکا و ناتو به حمله تروریستی مسکو/ عزای ملی در روسیه

سفیر روسیه در آمریکا مشارکت بین مسکو و واشنگتن در زمینه مبارزه با تروریسم را نابود شده خواند و وزیر امور خارجه سابق اتریش هم حمله تروریستی در حومه شهر مسکو را یک قتل جمعی و جنایتی سفارش شده علیه روسیه ارزیابی کرد.

سفیر روسیه در آمریکا مشارکت بین مسکو و واشنگتن در زمینه مبارزه با تروریسم را نابود شده خواند و وزیر امور خارجه سابق اتریش هم حمله تروریستی در حومه شهر مسکو را یک قتل جمعی و جنایتی سفارش شده علیه روسیه ارزیابی کرد.