۹۵ درصد رانندگان مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت می‌کنند
۹۵ درصد رانندگان مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت می‌کنند

رئیس پلیس راه خراسان شمالی گفت: ۹۵ درصد رانندگان مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت می‌کنند.

رئیس پلیس راه خراسان شمالی گفت: ۹۵ درصد رانندگان مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت می‌کنند.