نامه سرگشاده یک جوان گنابادی به احمد زیدآبادی
نامه سرگشاده یک جوان گنابادی به احمد زیدآبادی

آقای زیدآبادی گیریم شما هنوز در راه باطل و ننگ آور خود هنوز استوار و پایداری، باش و بمان، اما بدان گناباد شهری نیست که خیانت های تو را نسبت به نظام اسلامی تحمل کند.

سلام آقای احمد زیدآبادی

من سعید مقدم یک جوان گنابادی هستم که می خواهم برای شما در چند جمله توصیه ها و تذکراتی را عرض کنم.امیدوارم توصیه های یک جوان گنابادی را گوش فرا داده که در این پنج سالی که در گناباد اقامت داری، تداعی کننده روزهای تلخ شش سال زندانی که در تهران برایت سپری شده است نباشد.

اقای زیدآبادی، شنیده ام از ابتدای ورودت به گناباد سری به آثار تاریخی گناباد زده ای و در بدو ورود چند نفر نیز از شما استقبال کرده و پس از آن نیز این چند نفر دور و برت بوده اند و باهم گشت و گذاری در شهر داشته اید.عده ای حضور شما را در گناباد تهدیدی قلمداد می کنند که دوباره فعالیت های سیاسی شما علیه نظام با استفاده از نیروهای مخرب و محدودی که در گناباد خود را پنهان کرده اند، جان بگیرد.

برای اینکه نامه ام سرگشاده است بگذارید شما را کمی برای مردم شهرم معرفی کنم، شما شخصی هستی که در سال ۷۹ برای اولین بار طعم زندان را چشیدی که علت بازداشت شما تبلیغ علیه نظام بود و دوباره در سال ۸۸ در پی حوادث پس از انتخابات به شش سال حبس و پنج سال تبعید به گناباد محکوم شده ای.شما هم اکنون محروم به هر فعالیت سیاسی، شرکت در احزاب و هواداری و مصاحبه و سخنرانی هستی.

یکی از دلایلی که باعث رغبت بیشتر من به فرستادن نامه برای شما شد این بود که شما در طول دوران فعالیت های سیاسی ات نشان داده ای که از هر فرصتی که به دست آوری علیه نظام و رهبر و انقلاب قدم برخواهی داشت، و زمانی که کسی تا به این حد مصرانه در راه عقاید به زعم خود صحیحش گام بردارد، زندان و تبعید برایش عبرت نخواهد شد، همانطور که از وجیزه نویسی های خود و همسرت در شبکه های مجازی و فیس بوک هویداست که همچنان عقیده ده و بیست سال قبل، بر گرد سرت می چرخد.

و حال عبور از قانون و لگدمال کردن آن که با توجه به سوابق حضرتعالی، جزء لاینفک فعالیت های شماست، به طور قطع همچنان ادامه خواهد داشت.حال به صورت آزادانه شاید توانی نداشته باشی، اما از این سو خطاست که  گمان کنی که با دو سه نفر همراه فکری خود در گناباد، دوباره خرابکاری علیه نظام به سر مبارکت بزند.

آقای زیدآبادی، تا به اینجا احساسم بر این است که منطقی یک سری معادله هایی در کنار هم گذاشتم و از آن یک نتیجه گرفتم، اما این چند جمله ذیل شاید خیلی منطق خاصی از آن استخراج نشود، اما بدانآقای زیدآبادی گیریم شما هنوز در راه باطل و ننگ آور خود هنوز استوار و پایداری، باش و بمان، اما بدان گناباد شهری نیست که خیانت های تو را نسبت به نظام اسلامی تحمل کند.

آقای زیدآبادی، مردم گناباد کسانی هستند که کوچکترین ناهنجاری علیه نظام و انقلاب از آن ها سر که نزده هیچ، بلکه همیشه در راه پاسداری از این نظام الهی استوار و ثابت قدم بوده اند.شما مطمئن باش که نیروهای انقلاب در گناباد اگر احساس کنند که کوچکترین خبطی از جانب شما صورت گرفته است، منتظر اقدامات قانونی دستگاه های امنیتی و قانونی نخواهند ماند.درست است که همه چیز در قالب قانون تعریف می شود و چارچوب خودش را می طلبد، اما بدان در شهر کوچکی مثل گناباد، قدرت جولان دادن شما شیفتگان آمریکا، اسرائیل، انگلیس فراهم نخواهد شد.دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی نیز باید مانند همیشه هوشیار باشند که آفتی که در گناباد به مدت پنج سال کاشته خواهد شد، این آفت ذره ای به بدنه نظام عزیز اسلامی ضربه نزند.هرچند که شما آقای زیدآبادی با همه اربابان خود یعنی مثلث شوم آمریکا، اسرائیل، انگلیس هم وارد شوید که سی و شش سال است وارد شده اید، نخواهید توانست این درخت تنومند و استوار را ذره ای، برگی از آن را برای خود به یغما ببرید.

البته گمان نشود که شما توانایی بالایی در این زمینه ها داری، اما مهم این است که گناباد را مکان امنی برای اجرای اقدامات خرابکارانه خود ندانی، زیرا به طور قطع در خصوص گستره فعالیت های حضرتعالی تفاوت های آشکاری بین یک کلان شهر به نام تهران با شهر نسبتا کوچکی مانند گناباد وجود دارد و هیچ نبایستی انتظار آن را داشته باشی که در گناباد با شما طوری برخورد شود که در تهران برخورد می شده است.

آقای احمد زیدآبادی از بنده به شما نصیحت، که پنج سال اقامتی که در گناباد سپری خواهی کرد، دست از فعالیت های پنهانی سیاسی ات برداری و کمی به خانواده نیمه از دست رفته ات برسی که در غیر اینصورت، جوانان انقلابی در گناباد یک لحظه تحمل فعالیت های پنهانی شما را نخواهند کرد و شاید کابوس شب های شش سال زندانت، به خواب آرامت در گناباد دوباره برگردد.اربابانت در آمریکا و اسرائیل و انگلیس خواهند بود که در راه فعالیت هایی که از آن ها یادگرفته ای، همچنان خسته و کوفته راه روند و انشالله پس از اتمام تبعیدت از گناباد دوباره به دیوارهای سست همفکرانت بچسب و پرقدرت کار کن که در غیر اینصورت، جوانان انقلابی در گناباد یک لحظه تحمل فعالیت های پنهانی شما را نخواهند کرد و شاید کابوس شب های شش سال زندانت، به خواب آرامت در گناباد دوباره برگردد.

منبع: سایت گناباد شورا / سعید مقدم