سازمان راهداری بخشنامه افزایش کرایه را ابلاغ کرد
سازمان راهداری بخشنامه افزایش کرایه را ابلاغ کرد

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری از ابلاغ بخشنامه افزایش کرایه حمل توسط رئیس سازمان راهداری خبر داد و گفت: سال گذشته ۲۵۰ میلیون مسافر در کشور جابجا شد.

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری از ابلاغ بخشنامه افزایش کرایه حمل توسط رئیس سازمان راهداری خبر داد و گفت: سال گذشته ۲۵۰ میلیون مسافر در کشور جابجا شد.