هواشناسی ایران ۱۴۰۲/۰۱/۰۵؛ بارش‌های سیل‌آسا در ۱۶ استان
هواشناسی ایران ۱۴۰۲/۰۱/۰۵؛ بارش‌های سیل‌آسا در ۱۶ استان

سازمان هواشناسی با هشدار بارش‌های سیل‌آسا در ۱۶ استان از فعالیت ۲ سامانه بارشی در کشور طی امروز تا پنجشنبه و احتمال آب‌گرفتگی، سیلاب و کولاک برف خبر داد.

سازمان هواشناسی با هشدار بارش‌های سیل‌آسا در ۱۶ استان از فعالیت ۲ سامانه بارشی در کشور طی امروز تا پنجشنبه و احتمال آب‌گرفتگی، سیلاب و کولاک برف خبر داد.