ثبت جنایات رژیم صهیونیستی در «تکه‌های فلسطین»
ثبت جنایات رژیم صهیونیستی در «تکه‌های فلسطین»

تیم سندرز کاریکاتوریست بریتانیایی ۳۰ اثر خود از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را در لندن به نمایش گذاشت.

تیم سندرز کاریکاتوریست بریتانیایی ۳۰ اثر خود از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را در لندن به نمایش گذاشت.