ناوگان مورد نیاز بازگشت مسافران نوروزی خوزستان تأمین می‌شود
ناوگان مورد نیاز بازگشت مسافران نوروزی خوزستان تأمین می‌شود

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و همکاری شرکت‌های حمل و نقل عمومی، ناوگان مورد نیاز بازگشت مسافران نوروزی در پایانه‌های مسافربری استان تأمین می شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و همکاری شرکت‌های حمل و نقل عمومی، ناوگان مورد نیاز بازگشت مسافران نوروزی در پایانه‌های مسافربری استان تأمین می شود.