سرگردانی شهرک‌نشینان آواره صهیونیست در پشت درهای بسته هتل‌های فلسطین اشغالی
سرگردانی شهرک‌نشینان آواره صهیونیست در پشت درهای بسته هتل‌های فلسطین اشغالی

..

نبرد فرسایشی نظامیان صهیونیست در غزه در حالی در آستانه ورود به ششمین ماه خود قرار دارد که خبرها از آغاز درگیری میان هزاران خانواده شهرک نشین آواره صهیونیست با مدیران و نیروهای خدماتی هتل‌ها در داخل سرزمین‌های اشغالی حکایت دارند.