اختلافات چگونه رژیم صهیونیستی را به زانو در می آورد؟
اختلافات چگونه رژیم صهیونیستی را به زانو در می آورد؟

..

درحالی که جنگ غزه وارد ششمین ماه پیاپی خود شده اختلافات داخلی در ترکیب کابینه بنیامین نتانیاهو به ویژه اختلاف نظرهای وی با بنی گانتز دیگر عضو کابینه جنگی رژیم صهیونیستی با سرعت زیادی در حال افزایش است.