سیل ۹۸ در بهار ۱۴۰۳ تکرار می‌شود؟
سیل ۹۸ در بهار ۱۴۰۳ تکرار می‌شود؟

..

ایران از خسارت‌های سیل ۱۳۹۸ در حالی هنوز جان به‌در نبرده است که خبرهایی از احتمال سیلی دوباره تاب‌آوری زیرساخت‌های کشور را در هراس قرار داده است.