جزیره بایدن؛ بندری برای بستن کامل رفح
جزیره بایدن؛ بندری برای بستن کامل رفح

..

ارزیابی های کارشناسانه از طرح دولت بایدن به منظور احداث یک بندر در ساحل نوار غزه با هدف ارسال کمک های بین المللی، نشانگر آن است که کاخ سفید ضمن همراهی با جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، خواستار حذف جریان مقاومت از معادلات آتی این باریکه است.