گزارش| انتخابات مجلس در چه صورت به دور دوم کشیده می‌شود؟
گزارش| انتخابات مجلس در چه صورت به دور دوم کشیده می‌شود؟

..

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس روز گذشته برگزار شد که انتخابات در بخشی از حوزه‌های انتخابیه به دور دوم کشیده شده که در این گزارش شرایطی که انتخابات به دور دوم کشیده می‌شود را می‌خوانیم.