روز پنجم فروردین با «عروس فراری» امین حیایی در تلویزیون
روز پنجم فروردین با «عروس فراری» امین حیایی در تلویزیون

شبکه‌های تلویزیونی در ادامه جشنواره سینمایی نوروزی علاوه بر پخش دوباره فیلم‌های مصلحت و سوییپِر، چند فیلم جدید خارجی یک نوستالژی ایرانی را نیز روی آنتن می‌برد.

شبکه‌های تلویزیونی در ادامه جشنواره سینمایی نوروزی علاوه بر پخش دوباره فیلم‌های مصلحت و سوییپِر، چند فیلم جدید خارجی یک نوستالژی ایرانی را نیز روی آنتن می‌برد.