درباره کنشگری خاتمی در انتخابات؛ "سردرگم مثل همیشه"
درباره کنشگری خاتمی در انتخابات؛ "سردرگم مثل همیشه"

..

بیانیه ۱۱۰ نفره اصلاح‌طلبان که در میان آنها از چهره‌‌های قدیمی این جریان تا روزنامه‌نگارها و اساتید دانشگاهی حضور دارند، نوعی خروش برای خروج خاتمی از حصر تحریم‌کنندگان انتخابات و بازگشت به کنشگری مستقلانه است.