«پایانِ باز» انتخابات ۱۱ اسفند؛ تحلیلی بر مشارکت، رقابت‌ ها و نتایج
«پایانِ باز» انتخابات ۱۱ اسفند؛ تحلیلی بر مشارکت، رقابت‌ ها و نتایج

..

انتخابات ۱۱ اسفند مجلس دوازدهم و مجلس خبرگان با مشارکت بیش از ۲۵ میلیون نفر از مردم ایران برگزار شد. چه برداشت‌هایی می‌توان از مشارکت، سازوکار انتخابات و نتیجه آن داشت؟