شکست قطعی کمپین حداکثری تحریم انتخابات
شکست قطعی کمپین حداکثری تحریم انتخابات

..

در حالی که یک کمپین بسیار گسترده ضدایرانی برای تحریم همه‌جانبه انتخابات ۱۴۰۲ شکل گرفته بود، اما آمارها از مشارکت در انتخابات حکایت از شکست قطعی این کمپین دارد.