سفیر روسیه: هیچ هشداری از سوی آمریکا دریافت نکردیم
سفیر روسیه: هیچ هشداری از سوی آمریکا دریافت نکردیم

«آناتولی آنتونوف» سفیر روسیه در واشنگتن، با رد ادعای آمریکا، گفت که سفارت روسیه هیچ اخطاری از سوی آمریکا در خصوص حملات تروریستی قریب الوقوع در مسکو دریافت نکرده بود.

«آناتولی آنتونوف» سفیر روسیه در واشنگتن، با رد ادعای آمریکا، گفت که سفارت روسیه هیچ اخطاری از سوی آمریکا در خصوص حملات تروریستی قریب الوقوع در مسکو دریافت نکرده بود.