رفراندوم؛ از قاعده‌ی دموکراسی تا قصد دیکتاتوری| یادداشت
رفراندوم؛ از قاعده‌ی دموکراسی تا قصد دیکتاتوری| یادداشت

..

جمهوری اسلامی از اصلِ همه‌پرسی نه تنها واهمه‌ای نداشته بلکه تنها انقلاب بزرگ تاریخ است که پس از پیروزی، حتی برای تعیین نوع حکومت، رفراندوم برگزار کرد.