یادداشت کارشناس فوتبال درباره دیدار دوستانه تیم ملی مقابل کنیا/ فقط داشتن ۲ جین بازیکن خوب مثمرثمر نیست
یادداشت کارشناس فوتبال درباره دیدار دوستانه تیم ملی مقابل کنیا/ فقط داشتن ۲ جین بازیکن خوب مثمرثمر نیست

..

مربی و کارشناس فوتبال کشورمان تأکید کرد، و از توانایی و کیفیت بازیکنان تیم ملی باید به نحو احسن در تاکتیک‌های گوناگون استفاده شود.