یادداشت| شب شاعران بی‌دل؛ روایتی از دیدار با رهبر معظم انقلاب در نیمه رمضان ۱۴۴۴
یادداشت| شب شاعران بی‌دل؛ روایتی از دیدار با رهبر معظم انقلاب در نیمه رمضان ۱۴۴۴

..

محمدمهدی عبدالهی در یادداشتی به شرح جزئیات جلسه اخیر دیدار شاعران با رهبر معظم انقلاب پرداخته است؛ جلسه‌ای که پس از ۳ سال وقفه برگزار شد.