‌آینده انتخابات در گناباد
‌آینده انتخابات در گناباد

اینده انتخابات تحت تاثیر دسته های سیاسی سه گانه قرار خواهد گرفت

پس از تصویب شیوه «تناسبی- استانی» به عنوان مدل پیشنهادی انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و در صورت تایید این مصوبه توسط شورای نگهبان، معادلات سیاسی شهرستان دچار تغییرات خواهد شد ،زیرا در صورت اجرای این قانون نامزدی که حائز بیشترین آراء در حوزه انتخابیه خود شده ممکن است از راه‌یابی به مجلس بازمانده و نامزدی با آراء به‌مراتب کمتر از وی به‌عنوان نماینده آن حوزه‌وارد مجلس شود.
لذا گزینه های احتمالی مستقل شانس بسیار کمی برای ورود به مجلس شورای اسلامی خواهند داشت و نقش أحزاب و لیست های فراگیر بسیار تقویت خواهدشد.
در این مجال قصد نقد و بررسی این مصوبه را نداریم اما با توجه به شرایط کنونی کشور احتمال اجرایی شدن هر نوع مدلی که فرایند انتخابات را استانی نماید با توجه به زمان باقی مانده تا انتخابات دوم اسفندماه بسیار کم خواهد بود.
بر این أساس همان گونه که در اولین تحلیل ازسری مطالب ویژه انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه گناباد و بجستان انتشار یافت رقبا در سه دسته تقسیم بندی خواهند شد.
دسته اول شامل حامیان دولت و اصلاح طلبان که تاکنون از چند گزینه رونمایی شده است. دسته دوم اصولگرایان که تاکنون هیچ گزینه ای رسما اعلام حضور نکرده است و جریان مستقل ها که دسته سوم هستند و حمید بنایی نماینده فعلی شهرستان های گناباد و بجستان عضو شاخص این گروه می باشد.
با توجه به آنالیز تعداد افراد واجد شرایط و نرخ مشارکت مردم در ادوار انتخابات در صورتی که دسته دوم یعنی گزینه های نزدیک به جریان اصولگرایی به اجماع برسند براساس فراوانی جمعیت قطعا در این دور برنده انتخابات خواهند بود.
امری که با اشتباه استراتژیک این دسته در انتخابات دوره قبل مجلس شورای اسلامی و حضور همزمان ۴ نفر از اشخاص نزدیک به این تفکر سیاسی با شکست همراه شد و شاید یکی از دلایل عدم اعلام رسمی هیچ گزینه شاخصی تا کنون، طراحی مدلی جهت اتحاد اصولگرایان در انتخابات دوم اسفندماه باشد.
اما أوضاع سیاسی در دسته اول که موسوم به حامیان دولت و اصلاح طلبان است به گونه ای دیگر است. این دسته علی رغم آرایش سیاسی واحد و تشکیلات منسجم در بهترین شرایط سیاسی و با گفتمان مشترک با دولت مستقر نتوانست اعتماد مردم را به دست آورد لذا در این دوره نیز با توجه به اینکه اقبال مردمی به گفتمان دولت کاهش پیدا کرده است با احتساب معادلات سیاسی اتحاد بر روی یک گزینه نخواهد توانست شانس ورود نماینده این دسته را افزایش دهد و باید منتظر ماند تا از مدل جدید مشارکت سیاسی این دسته در انتخابات رونمایی شود. هرچند که تاکنون حضور محمدعلی نبی پور فرماندار اسبق گناباد، سیدحسین پورهاشمی عضو شورای اسلامی شهر گناباد و همچنین محمد ذبیحی سرپرست سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و دانشگاهی براساس شواهدموجود جدی است.
از سوی دیگر شنیده ها حاکی از اعلام رسمی چندین گزینه به ظاهر مستقل جهت حضور در عرصه رقابت انتخاباتی در چند روز اخیر است. این اشخاص که غالبا در گناباد سکونت ندارند براساس سابقه دوره قبل می توانند با جمع آوری بخشی از آرای خاکستری شانس خود را برای حضور در مجلس شورای اسلامی بسنجند، هرچند که با حضور حمید بنایی به عنوان نماینده مستقر و هادی محمدپور ،رئیس فعلی اداره آموزش و پرورش گناباد و تقسیم شدن آرای خاکستری و غیر سیاسی ، شانس ورود گزینه ی این دسته نسبت به دوره قبل کاهش خواهد یافت.