یادداشت|مقابله با «جوان‌ مرگی» ادبی
یادداشت|مقابله با «جوان‌ مرگی» ادبی

..

رضا اسماعیلی نوشت: بسنده کردن به برگزاری جشنواره‌های ادبی و رها کردن جوانان مستعد بعد از برگزاری جشنواره، یکی از دلایل اصلی «جوان مرگی» استعدادهای ادبی است.