یادداشت| جامعه مدرسین حوزه علمیه قم؛ مرجعیت همیشگی برای جریان انقلاب
یادداشت| جامعه مدرسین حوزه علمیه قم؛ مرجعیت همیشگی برای جریان انقلاب

..

مدرس سطوح مختلف حوزه علمیه اظهار داشت: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با قدمت بیش از شصت سال کنار ملّت شریف ایران ایستاده است. هدایتگری سیاسی و اجتماعی و همچنین ورود صریح و بی‌جانبداری در مواقع موردنیاز از ویژگی‌های این نهاد مقدّس است.