بحران سه‌وجهی رژیم صهیونیستی؛ جنگ‌طلبی هم انسجام اسرائیل را تأمین نمی‌کند
بحران سه‌وجهی رژیم صهیونیستی؛ جنگ‌طلبی هم انسجام اسرائیل را تأمین نمی‌کند

..

آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو در حالی بسیار مبهم شده است که بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اداری در حال بازگشت به اسرائیل هستند.