یادداشت| شکست امارات در کابل و سنگ‌اندازی در مسیر مذاکرات دوحه
یادداشت| شکست امارات در کابل و سنگ‌اندازی در مسیر مذاکرات دوحه

..

برخی شنیده‌ها از پایتخت افغانستان، اقدام امارات در ارائه پیشنهاد قطعنامه ۲۶۸۱ به شورای امنیت سازمان ملل را نه در راستای اهداف حقوق بشری، بلکه نوعی انتقام‌گیری از مقامات طالبان در پی بی‌نتیجه ماندن گفتگوهای دوطرفه ارزیابی می‌کند.