درباره حمید رسایی و برنامه به‌افق فلسطین/ به‌افق رادیکالیسم علیه عقلانیت انقلابی
درباره حمید رسایی و برنامه به‌افق فلسطین/ به‌افق رادیکالیسم علیه عقلانیت انقلابی

..

شب گذشته تیم سازنده برنامه «به‌افق فلسطین» که در روزهای گذشته مخاطبان خوبی جذب کرده بود، اعلام کردند که شبکه افق تصمیم گرفته است این برنامه با گروه دیگری ادامه پیدا کند؛ حمید رسایی جزو افراد نادری بود که در توئیتی این اقدام عجیب را تحسین کرد!