معرفی نامزدهای جدید ریاست‌جمهوری لبنان/ دوحه جای پاریس را در پرونده بیروت می‌گیرد؟
معرفی نامزدهای جدید ریاست‌جمهوری لبنان/ دوحه جای پاریس را در پرونده بیروت می‌گیرد؟

..

در شرایطی که آمریکا به قطر چراغ سبز داده تا جای پاریس را در پرونده انتخاب رئیس جمهور لبنان بگیرد، گزینه‌های جدیدی به عنوان نامزدهای ریاست‌جمهوری این کشور مطرح شده‌اند.