کریدور لاچین، پاشنه آشیل توافق میان آذربایجان و ارمنستان
کریدور لاچین، پاشنه آشیل توافق میان آذربایجان و ارمنستان

..

یکی از چالشی‌ترین مشکلات باقیمانده میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان پس از جنگ، گذرگاه لاچین است که باکو آن را مسدود کرده و با ایست بازرسی در آن، این مسیر مهم منطقه قره‌باغ را که به ارمنستان متصل می‌شود، دچار بحران انسانی کرده است.