سرای گناباد یا سودای بهارستان
سرای گناباد یا سودای بهارستان
باید دید مدعیان توسعه آیا به گفته خود به دنبال مشارکت همگان و خردجمعی هستند یا بسترسازی برای ورود نزدیکان به بهارستان!

دقایقی پیش فرصت پیش ثبت نام انتخابات پایان یافت و خوشبختانه تعداد قابل ملاحظه ای در حوزه انتخابیه ی شهرستان های گناباد و بجستان ثبت نام کردند.
در این میان اخباری به گوش می رسد که برخی از اعضای اصلی تشکل سرای گناباد تصمیم به حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی گرفته و پیش ثبت نام کرده اند!
هر چند که همین اعضا مانع بیان نظرات برخی از مدعوین نشست روز تاسوعا به بهانه حضور احتمالیشان در انتخابات شدند و مدعی بودند نباید فضای مراسمات تشکل را به سمت و سوی مباحث سیاسی برد اما خود سودای بهارستان را در سر می پرورانند!
آیا تشکل سرای گناباد که خود را موسسه توسعه همه جانبه گناباد می داند و براساس متنی که با امضای روابط عمومی تشکل در کانال خبریش منتشر کرده است معتقد است “یگانه راه توسعه و پیشرفت گناباد، فقط از طریق مشارکت همگان و خرد جمعی ممکن است ” با پیش ثبت نام نزدیکان خود در انتخابات رسما به عنوان یک کنش گر سیاسی ظاهر خواهد شد!
البته ممکن است این تشکل با حرکتی تاکتیکی در بیانیه بعدی خود مدعی شود که این تشکل ورود مصداقی به انتخابات نخواهد داشت و پیش ثبت نام برخی از اعضای این تشکل ارتباطی با سیاست های اصلی تشکل ندارد اما این در حالیست که تشکل مذکور علی رغم سیاست ظاهری خود مبنی بر عدم تریبون دادن به کاندیداهای احتمالی مجلس در نشست مذکور، اشخاص نزدیک به خود را از این قاعده مستثنی کرده بود!
باید دید مدعیان توسعه آیا به گفته خود به دنبال مشارکت همگان و خردجمعی هستند یا بسترسازی برای ورود نزدیکان به بهارستان!

  • نویسنده : گنابادآنلاین
  • منبع خبر : گنابادآنلاین