آرای خاموش
آرای خاموش
حضور یا عدم حضور آرای خاموش نتیجه اصلی انتخابات در حوزه انتخابیه گناباد و بجستان را رقم خواهد زد.

همیشه رای دهندگان خاموش قابلیت غافلگیر کردن جریانات سنتی را داشته اند و همانطور که در قسمت اول خواندیم در سال ۱۳۹۴، رای دهندگان خاموش در دقیقه نود به صحنه آمدند و حمید بنایی توانست با اختلافی بسیار ناچیز ( ۷۴۹ رای ) بر مسند نمایندگی مجلس شورای اسلامی بنشیند؛ اتفاقی که در سال ۱۳۹۸ صورت نپذیرفت و آرای خاموش مشارکت چندانی در انتخابات نداشتند.

نتیجه انتخابات ۱۴۰۲ هر چه که باشد از دو حالت اساسی خارج نیست:

حالت اول )
در صورت عدم حضور آرای خاموش کاندیدای منتخب جریان های سنتی قطعا برنده انتخابات خواهند بود، همانگونه که در سال ۱۳۹۸ در انتخابات گناباد و بجستان نیز این اتفاق صورت گرفت به نحوی که تعداد آرای کاهشی نسبت به دوره قبل (۱۵۰۰۰ رای) بیشتر از اختلاف آرای نفر اول و دوم انتخابات بود!

حالت دوم )
در صورت حضور رای دهندگان خاموش ، ۱۵ هزار رای کاهشی دور قبل جبران شده و این آرای خاموش خواهند بود که نتیجه انتخابات را بر خلاف پیش بینی جریان های سنتی رقم خواهند زد.

لذا با توجه به احتمال تعدد کاندیداهای تایید صلاحیت شده، آرای جریان سنتی در این حالت بین گزینه های شناخته شده براساس یک الگوریتم قابل پیش بینی تقسیم خواهد شد اما این آرای خاموش خواهند بود که تعیین کننده پیروز نهایی انتخابات است.

تجربه نشان داده است که جریانات سنتی در گناباد و بجستان توان پیش بینی و هدایت آرای خاموش را ندارند، لذا هر گفتمان جدیدی که بتواند سهمی بیشتری از آرای خاموش را کسب کند با احتمال فراوان برنده انتخابات خواهد بود.

باید دید این دوره تعیین کننده انتخابات حضور آرای خاموش خواهد بود و یا عدم حضورش!

  • منبع خبر : گنابادآنلاین