مبارزه با مافیای خودرو با تغییر وزیر صمت به شکست قطعی خواهد انجامید
مبارزه با مافیای خودرو با تغییر وزیر صمت به شکست قطعی خواهد انجامید
کارزاری برای حمایت از مبارزه با مافیای خودرو راه‌اندازی شده است که طرح استیضاح وزیر صمت را پایان مبارزه جدی با مافیای خودرو می‌داند.

در بخشی از متن این کارزار آمده است:

اگر مافیا خودرو نتواند با توسل به باندهای قدرت و ثروت، فاطمی امین را برکنار کند، قطعاً با خطر نابودی و حذف از این صنعت مواجه خواهد شد. جالب آنکه حامیان پشت پرده مافیای خودرو که ده‌ها سال از این سفره ارتزاق کرده و با حمایت خود از مدیران ناکارآمد هزاران میلیارد تومان به بیت‌المال ضربه زده‌اند، هم‌اکنون دایهٔ مهربان‌تر از مادر شده و مدعی عدم مدیریت فاطمی امین در صنعت خودرو شده‌اند!

در این کارزار از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواسته شده است با رأی اعتماد به فاطمی امین در جهت تحقق مبارزه با رانت، فساد، عدم شفافیت و در رأس آن‌ها، مافیای خودرو گام بردارند

این کارزار تا تاریخ ۱۰ آبان‌ماه در آدرس اینترنتی (https://www.karzar.net/61309) در حال جمع‌آوری امضاست.