لزوم تلاش جدی برای محرومیت زدایی در گناباد و بجستان
لزوم تلاش جدی برای محرومیت زدایی در گناباد و بجستان
با مقایسه آمار افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در شهرستان‌های بجستان و گناباد با متوسط کشوری آن لزوم تلاش جدی برای محرومیت‌زدایی از طریق توزیع عادلانه فرصت‌ها امری الزامی است که باید موردتوجه مسئولین امر قرار گیرد.

طبق آمارهای رسمی ارائه شده توسط کمیته امداد امام خمینی (ره)، ۵٫۶ درصد جمعیت استان خراسان رضوی تا پایان سال ۱۳۹۹  تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار گرفته‌اند.
به‌عبارت‌دیگر از هر ۱۰۰۰ نفر در استان خراسان رضوی، ۵۶ نفر مددجویان تحت پوشش کمیته هستند.

این آمار در شهرستان گناباد ۹٫۸ درصد، معادل  98 نفر در هر ۱۰۰۰ نفر و در شهرستان بجستان ۲۰ درصد، معادل ۲۰۰ نفر در هر ۱۰۰۰ نفر است.

این در حالی است که تعداد مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور در سال ۱۳۹۹ تعداد ۴۴۸۰۶۹۶ نفر معادل ۵٫۳ درصد جمعیت کشور است.

با مقایسه آمار افراد تحت پوشش در شهرستان‌های بجستان و گناباد با متوسط کشوری آن لزوم تلاش جدی برای محرومیت‌زدایی از طریق توزیع عادلانه فرصت‌ها امری الزامی است که باید موردتوجه مسئولین امر قرار گیرد.

  • منبع خبر : گنابادآنلاین