محمدجواد حاجی‌پور، اولین داوطلب حوزه انتخابیه شهر گناباد
محمدجواد حاجی‌پور، اولین داوطلب حوزه انتخابیه شهر گناباد
در نخستین روز از فرصت یک هفته‌ای ثبت‌نام داوطلبین حضور در شورای اسلامی شهر برای شرکت در انتخابات پیش رو، محمدجواد حاجی‌پور، به عنوان نخستین داوطلب از حوزه انتخابیه شهر گناباد، وارد کارزار انتخاباتی شد.

محمدجواد حاجی پور در گفتگو با باران کویر توزیع عادلانه فرصت ها، ارتقاء فضاهای تفریحی و رفاهی و ورزشی جهت مردم به ویژه بانوان و جوانان، مشارکت فعال مردم در مدیریت شهر، ایجاد درآمدهای پایدار بر پایه عدم فشار بر مردم را از اولویت های کاری خود خواند.