«دو دو» و «چهارچهار» نمایندگان از کجا آمده است؟!
«دو دو» و «چهارچهار» نمایندگان از کجا آمده است؟!
«دو دو» و «چهارچهار» اصطلاحی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هنگام مخالفت یا موافقت خود با نطق، طرح، لایحه و یا هر مسئله دیگری که در صحن علنی مجلس جریان دارد، از آن استفاده می‌کنند.

در مجلس شورای اسلامی دادن رأی ۲ در هنگام بررسی طرح‌ها و لوایح و در مجموع در هنگام رأی‌گیری از نمایندگان به معنی مخالفت محسوب می‌شود، عدد۴ نیز موافقت را نشان می‌دهد که همین اعداد بابی برای بیان مخالفت یا موافقت با اشاره به یک عدد را باز کرد.

پیش از ماجرای جلسه ی جنجالی رای اعتماد به وزیر پیشنهادی دولت محمود احمدی‌نژاد و تذکرات جدی رهبر معظم انقلاب، نمایندگان با فشرن کلیدهای ۲ (مخالفت) یا ۴ (موافق) که بر روی میز نماینده قرار داشت، نظر خود را اعلام می‌کردند، اما پس از آن ماجرا ، هیئت رئیسه مجلس عنوان کلید ۲ را به مخالف و کلید ۴ را نیز به موافق تغییر دادند تا دیگر اصطلاحی با عنوان ۲ یا ۴ وجود خارجی نداشته باشد

برخی وکلای ملت معتقد هستند که «دو دو» و «چهارچهار» به نوعی برهم زدن آرامش مجلس است.