بالاخره نماینده گناباد و بجستان از بلاتکلیفی خارج شد
بالاخره نماینده گناباد و بجستان از بلاتکلیفی خارج شد
تا لحظه انتشار این مطلب کانال رسمی محمدصفایی هیچ توضیحی درباره علت انتخاب کمیسیون تخصصی اقتصاد باوجود دارا بودن تحصیلات در حوزه علوم سیاسی نداده است!

با توجه به لزوم عضویت همگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی دریکی از کمیسیون‌ها، محمد صفایی که علی‌رغم نام‌نویسی در دو کمیسیون برنامه‌وبودجه و کمیسیون اقتصادی به‌عنوان اولویت نخست و دوم در لیست ۱۹ نفری اولیه کمیسیون‌های تخصص مذکور که بر پایه امتیازات اکتسابی محاسبه می‌شود قرار نگرفته بود، بالاخره با افزایش تعداد گنجایش کمیسیون اقتصادی بخت ورود به این کمیسیون را پیدا کرد.

گفتنی است چهره‌های برجسته این کمیسیون مانند دکتر پور ابراهیمی، دکتر بحرینی، دکتر خاندوزی و دکتر طغیانی همه دارای تحصیلات عالیه در حوزه اقتصاد و به ترتیب عضو هیأت علمی دانشگاه‌های تهران، فردوسی مشهد، علامه طباطبایی و اصفهان هستند.

یکی از کانال‌های نزدیک به محمد صفایی در حالی مدعی است که نماینده گناباد و بجستان به دلیل اهمیت مسائل اقتصادی این کمیسیون تخصصی را انتخاب کرده است که نقش دانش و تخصص در تدوین طرح‌ها و همچنین تصویب و نظارت دقیق بر وزارت اقتصاد و دیگر نهادهای اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است.

تا لحظه انتشار این مطلب کانال رسمی محمدصفایی هیچ توضیحی درباره علت انتخاب کمیسیون تخصصی اقتصاد باوجود دارا بودن تحصیلات در حوزه علوم سیاسی نداده است!