این گوی و این میدان!
این گوی و این میدان!
صبح امروز، یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با انتخاب هیئت رئیسه، رسما کار خود را آغاز کرد.

به گزارش گناباد آنلاین؛ انتخاب هیئت رئیسه، اولین دستور کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود که امروز صبح (پنجشنبه، ۸ خرداد)، شاهد برگزاری اولین نشست علنی رسمی آن در بهارستان بودیم.

مهمترین موضوع انتخاب رئیس مجلس بود که در روزهای گذشته حرف و حدیث‌های فراوانی را به همراه داشت و در نهایت محمدباقر قالیباف با ۲۳۰ رأی نمایندگان، از مجموع ۲۶۷ رأی مأخوذه، برای سال نخست بر کرسی ریاست مجلس یازدهم نشست.

برای این جایگاه، فریدون عباسی و مصطفی آقامیرسلیم دیگر نامزدهای باقی‌مانده بودند که به ترتیب ۱۷ و ۱۲ رأی را به خود اختصاص دادند؛ ۸ رأی نیز باطله اعلام شد.

در ادامه، امیرحسین قاضی زاده هاشمی با ۲۰۸ رأی به عنوان نائب رئیس اول و علی نیکزاد با ۱۹۶ رأی از ۲۷۴ رأی ماخوذه به عنوان نائب رئیس دوم، از سوی نمایندگان انتخاب شدند.

پس از آن، نوبت به انتخاب دبیران هیئت رئیسه رسید که با رأی أخذ شده از نمایندگان مردم، احمد امیرآبادی فراهانی، سید ناصر موسوی لارگانی، حسینعلی حاجی دلیگانی، محسن دهنوی، روح الله متفکر آزاد و علی کریمی فیروزجایی توانستند به عنوان دبیر اعتماد اکثریت مجلس یازدهم را کسب کنند.

در نهایت با انتخاب محمدحسین فرهنگی با ۱۶۷ رأی، علیرضا سلیمی با ۱۲۹ رأی و محسن پیرهادی با ۱۲۸ رأی از مجموع ۲۶۸ رأی ماخوذه به عنوان کارپردازان و ناظران، دوازده عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم برای سال نخست فعالیت آن تکمیل شد که با قرائت سوگندنامه، رسما کار خود را آغاز کردند.

حال باید دید که آیا نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که اکثریت، با انتقاد از وضعیت دوره‌های پیشین مجلس و مشکلات مختلف اقتصادی، فرهنگی و … حال حاضر کشور اعتماد مردم را جلب کرده و راهی بهارستان شده‌اند، در عمل و به دور از شعارهای سیاسی و تبلیغی، خواهند توانست پاسخی شایسته به اعتماد مردم بدهند یا خیر؟!

  • نویسنده : مصطفی قویدل شورابی