تمبر یادبود قنات قصبه گناباد شد
تمبر یادبود قنات قصبه گناباد شد
در راستای گسترش فرهنگ تمبر، شرکت ملی پست با همکاری شورای تمبر، تمبر یادبود قنات قصبه گناباد را چاپ و منتشر کرد.

به گزارش گنابادآنلاین به نقل از روابط‌ عمومی شرکت ملی پست این تمبر در یک برگ یادگاری (سوینرشیت) با تصاویر یک حلقه چاه و محاسبات علمی و فنی مربوط به مهندسی قنات و کانالهای زیر زمینی انتقال آب در مسیرهای طولانی طراحی شده است.

ابعاد پرفراژ این تمبر ۸۸× ۳۲ بوده که باتیراژ ۵۷,۰۰۰ قطعه و با اررزش هرقطعه ۱۸,۰۰۰ ریال توسط آتلیه شورای تمبر با تکنیک گرافیک کامپیوتری طراحی و توزیع شده است.

کاریز قصبهٔ شهر گناباد یکی از شاهکارهای آبی جهان است که در سال ۱۳۷۹ توسط سازمان میراث فرهنگی در فهرست آثار ملی ایران و در تیرماه سال ۱۳۹۵ در فهرست آثار ثبت شده در یونسکو قرار گرفت.

این قنات از دو رشتهٔ اصلی و شش شاخهٔ فرعی تشکیل شده‌ است. طول این قنات بیش از ۳۳ کیلومتر است و عمق مادرچاه اصلی در انتهای رشتهٔ «دولاب نو» با توجه به شیب زمین حدود ۳۰۰ متر و میزان آب دهی آن بیش از ۱۳۰ لیتر در ثانیه ‌است.