راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در گناباد
راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در گناباد

راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در گناباد

راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در گناباد

عکس : مصطفی مهدوی ، محمد جواد مهدی زاده

  • نویسنده : محمدجواد مهدی زاده