مراسم دعای عرفه در مسجد جامع و مصلی امام خمینی ره گناباد +گزارش تصویری
مراسم دعای عرفه در مسجد جامع و مصلی امام خمینی ره گناباد +گزارش تصویری

مراسم دعای عرفه در مسجد جامع و مصلی امام خمینی ره گناباد برگزار شد برای دیدن تصویر در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

مراسم دعای عرفه در مسجد جامع و مصلی امام خمینی ره گناباد برگزار شد

برای دیدن تصویر در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید