آیا برگزاری کنسرت،کارِفرهنگی است!
آیا برگزاری کنسرت،کارِفرهنگی است!

💠امیدوارم متولیانِ فرهنگیِ مدعیِ پیروی از ولایت یک‌بار دیگر این بیانات را بخوانند و درجه ولایت مداریِ خود را در عمل بسنجند!

در طولِ سالیان متمادیِ جلسات عمومی امام خامنه‌ای با اقشارِ مختلف فقط در سه جلسه ایشان در خصوص برگزاری کنسرت و اثرات منفی آن، سخن گفته‌اند، آن‌هم فقط در جمع دانشجویان و دانشگاهیان و در بازه زمانی تیرماه ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵ که ارتباط معناداری با تبلیغاتِ وسیعِ برخی رسانه‌ها برای برگزاریِ کنسرت، آن‌هم در مشهدِمقدس دارد.
بارها و بارها امام خامنه‌ای بر پیشرو بودن دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها در عرصه جنگ نرم تأکید فرموده و از ایشان به‌عنوانِ افسران و فرماندهان جنگ نرم یادکرده‌اند، پس چه زمانی بهتر از این و چه مخاطبینی مناسب‌تر از فعالینِ جنگ نرم!

🔶سخنانِ امام خامنه ای در خصوصِ کنسرت

✅اینکه ما بیاییم دانشجوها را به خیال خودمان برای نشاط بخشیدن به محیطِ دانشجویی، به اردویِ مختلط ببریم یا کنسرتِ موسیقی در دانشگاه تشکیل بدهیم، جزو غلط‌ترینِ کارها است.
🔹بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان،۲۰تیر۱۳۹۴
✅بعضی‌ها کارِ فرهنگی را در داخلِ دانشگاه با کنسرت و اردوهای مختلط اشتباه گرفته‌اند؛ خیال می‌کنند کار فرهنگی این است؛ می‌گویند باید دانشجو شاد باشد! شاد بودن برای هر محیطی چیز خوبی است امّا چه‌جوری؟ به چه قیمتی؟
🔹بیانات در دیدار رؤسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری،۲۰آبان ۱۳۹۴
✅البتّه معنایِ کار فرهنگی کنسرت آوردن در دانشگاه یا مثلاً فرض کنید که حرکات موزون در دانشگاه نیست؛ این‌ها کارِ فرهنگی نیست، این‌ها کارِ ضدِّ فرهنگی است. کارِ فرهنگی یعنی کاری که ذهن‌ها را بافرهنگِ انقلاب و فرهنگِ اسلام آشنا کند؛ این کارِ فرهنگی است.
🔹بیانات در دیدار جمعی از اساتید دانشگاه‌ها،۲۹خرداد ۱۳۹۵

💠امیدوارم متولیانِ فرهنگیِ مدعیِ پیروی از ولایت یک‌بار دیگر این بیانات را بخوانند و درجه ولایت مداریِ خود را در عمل بسنجند!

عضویت در کانال