برخورد پلیس با تخلفات رانندگی ستادهای تبلیغاتی کردستان
برخورد پلیس با تخلفات رانندگی ستادهای تبلیغاتی کردستان

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کردستان گفت: پلیس راهور کردستان با تخلفات رانندگی ستادهای تبلیغاتی برخورد می‌کند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کردستان گفت: پلیس راهور کردستان با تخلفات رانندگی ستادهای تبلیغاتی برخورد می‌کند.