نماینده ملی یا محلی
نماینده ملی یا محلی

هفت هفته تا برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی زمان باقیست و با معرفی افراد تایید صلاحیت شده در مرحله پایانی یکی از مهمترین دغدغه های مردم انتخاب کاندیدای اصلح است.

هفت هفته تا برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی زمان باقیست و با معرفی افراد تایید صلاحیت شده در مرحله پایانی یکی از مهمترین دغدغه های مردم انتخاب کاندیدای اصلح است.

آیا قرار است نماینده در امورات اجرایی و انتصابات شهرستان مداخله نماید یا قرار است به وظایف اصلی نمایندگی بپردازد؟!

منطق حکم می کند که شخصی به مجلس راه پیدا کند که بتواند با حضور در یکی از کمیسیون های تاثیر گذار با دانش و تخصصی که دارد چالش ها و مسایل کشور را در بالاترین سطح حل نموده و همچنین بر حسن اجرای قوانین مصوب نظارت عالیه داشته باشد.

شخصی باید به مجلس راه پیدا کند که در بالاترین سطح بتواند نظر کارشناسی خود را در میان انبوهی از نظرات سایر نمایندگان به کرسی نشانده و قطعا از نتایج اصلاح و یا اعمال قوانین جدید کشوری شهرستان گناباد و بجستان نیز بهره خواهد برد.

شخصی که به جای دخالت در عزل و نصب ها بر عملکرد مدیران اجرایی کشور در اجرای صحیح قوانین نظارت داشته و بتواند مطالبات مردمی رو در بالاترین سطح پیگیری نماید.

شخصی که بتواند که در رسانه های عمومی اعم از صدا و سیما و مطبوعات به صورت شفاف و دقیق با توجه به تخصص و دانش کاربردی خود اعلام نظر نموده به صورت شفاف مردم را در جریان مسائل کلان کشور قرار دهد.

آنچه مشخص است نماینده قانونا حق دخالت در امورات اجرایی را نداشته وقطعا پس از فرامین صریح رهبر معظم انقلاب، دولت اجازه ورود نمایندگان را به حوزه انتصابات محلی و دخالت در امورات محوله به مقامات اجرایی را نخواهد داد.

لذا به کاندیداهای محترم ثبت نام کننده اکیدا توصیه می کنیم قبل از دادن وعده های ناصحیح که در قانون جدید جرم انگاری هم شده است ،صرفا در راستای اختیارات نمایندگی برنامه های خود را ارائه نموده و صراحتا بگویند چه تخصصی دارند و با ورود به مجلس قرار است چه خروجی برای بهبود وضعیت کشور به خصوص مسائل معیشیتی داشته باشند!

به صورت صریح و طبق قانون ارائه وعده هایی که در حوزه اختیارات نماینده نمی باشد، جرم محسوب می شود و قطعا در این خصوص ناظرین انتخابات براساس قانون می توانند با کاندیدای مربوطه برخورد قانونی انجام دهند.

@gonabadonline_ir