رشد ۴ برابری تفاهم‌نامه‌های پژوهشی دانشگاه بیرجند با دستگاه‌های اجرایی استان
رشد ۴ برابری تفاهم‌نامه‌های پژوهشی دانشگاه بیرجند با دستگاه‌های اجرایی استان

رئیس دانشگاه بیرجند گفت: از ابتدای امسال تاکنون، رشد مبلغ قراردادهای پژوهشی دانشگاه دو برابر و تعداد تفاهم‌نامه‌ها با دستگاه‌های اجرایی استان چهار برابر شده است.

رئیس دانشگاه بیرجند گفت: از ابتدای امسال تاکنون، رشد مبلغ قراردادهای پژوهشی دانشگاه دو برابر و تعداد تفاهم‌نامه‌ها با دستگاه‌های اجرایی استان چهار برابر شده است.