وضعیت کلی دریاچه بزنگان "بحرانی، سخت، شکننده و خاص" است
وضعیت کلی دریاچه بزنگان "بحرانی، سخت، شکننده و خاص" است

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در حال حاضر وضعیت کلی دریاچه بزنگان، بحرانی، سخت، شکننده و خاص است و به مدیریت نیاز دارد.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در حال حاضر وضعیت کلی دریاچه بزنگان، بحرانی، سخت، شکننده و خاص است و به مدیریت نیاز دارد.