وزیر انرژی عربستان: کاهش تولید نفت در صورت لزوم پس از ماه مارس هم ادامه خواهد داشت
وزیر انرژی عربستان: کاهش تولید نفت در صورت لزوم پس از ماه مارس هم ادامه خواهد داشت

وزیر انرژی عربستان اعلام کرد کاهش تولید اوپک پلاس در صورت لزوم و با توجه به شرایط بازار پس از ماه مارس ۲۰۲۴ هم ادامه خواهد داشت.

وزیر انرژی عربستان اعلام کرد کاهش تولید اوپک پلاس در صورت لزوم و با توجه به شرایط بازار پس از ماه مارس ۲۰۲۴ هم ادامه خواهد داشت.