محدودیت‌های ترافیکی آخر هفته‌ای در راه‌های مازندران
محدودیت‌های ترافیکی آخر هفته‌ای در راه‌های مازندران

مرکز مدیریت راه‌های کشور محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های مازندران در روزهای پایانی هفته جاری را اعلام کرد.

مرکز مدیریت راه‌های کشور محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های مازندران در روزهای پایانی هفته جاری را اعلام کرد.