حماس از طرح «پیشگامان طوفان الاقصی» رونمایی کرد
حماس از طرح «پیشگامان طوفان الاقصی» رونمایی کرد

جنبش حماس فلسطین از تاسیس «پیشگامان طوفان الاقصی» با هدف مشارکت همه مردم فلسطین در این نبرد و روند مبارزه با اشغالگری و آزادی قدس و مسجدالاقصی خبر داد.

جنبش حماس فلسطین از تاسیس «پیشگامان طوفان الاقصی» با هدف مشارکت همه مردم فلسطین در این نبرد و روند مبارزه با اشغالگری و آزادی قدس و مسجدالاقصی خبر داد.