اسرائیل در صحنه جنگ غزه در حال غرق‌شدن است
اسرائیل در صحنه جنگ غزه در حال غرق‌شدن است

فرمانده لشکر ۱۴ امام حسین (ع) استان اصفهان با اشاره به شکست مفتضحانه رژیم صهیونیستی از حماس در طوفان الاقصی گفت: امروز صحنه جنگ برای اسرائیل یک منجلاب شده و در حال غرق‌شدن است و افکار عمومی دنیا علیه آن‌ها شده است.

فرمانده لشکر ۱۴ امام حسین (ع) استان اصفهان با اشاره به شکست مفتضحانه رژیم صهیونیستی از حماس در طوفان الاقصی گفت: امروز صحنه جنگ برای اسرائیل یک منجلاب شده و در حال غرق‌شدن است و افکار عمومی دنیا علیه آن‌ها شده است.